Medicina muncii

Legislatie Medicina Muncii

Distribuie

LEGISLAȚIA ce reglementează activitatea serviciului de Medicina Muncii:

  • Codul Muncii;
  • Legea 100/1998 a asistenței de sănătate publică;
  • Legea 319/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
  • H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
  • H.G. br. 1169/2011 pentru modificarea și completarea H.G. 355/2007;
  • Legea 347/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, completată cu Ord. 107/2003;
  • Ord. 96/2003 privind protecția maternității, H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003;
  • Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării.

 

 

Personal expus la agenți chimiciPersonal expus la agenți fizici
Personal expus la agenți biologiciLucrători la înălțime
Lucrători în rețele aflate sub tensiuneLucrători în sectorul alimentar
Lucrători în unități de coafură, frizerie și cosmeticăPersonal de curățenie, îngrijitor clădiri
Personal sanitar și de îngrijire persoanePersonal medical, medici și asistenți
Personal din învățământ și educațiePersonal administrativ, funcționari publici
Personal cu atribuții de conducător autoLucrători tură de noapte
Operatori și alt personal supus suprasolicitării vizualeDispeceri și alt personal supus suprasolicitării auditive
Personal pază și protecțiePersonal confecții textile

 

whatsapp