Politica de confidențialitate

 

Ediția 2018

 

Ediția 2019

 

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Societatea Smart Medical Clinic S.R.L., este persoană juridică cu sediul în Romania, judet Teleorman, Alexandria, str. Dunarii 222, tel: (0247) 310.953, email: office@smartmedic.ro, website: https://www.smartmedic.ro/, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J34/343/2001, cod unic de înregistrare 14363162, denumită în continuare Smart Medical.

Prin denumirea de Client ne referim la Client contactul al Smart Medical, sau posibil client al Smart Medical – vizitator al website-ului www.smartmedic.ro

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele Clientului cu caracter personal. Pentru furnizarea informațiilor suplimentare, privind prelucrarea datelor, Clientul poate contacta Responsabilul Smart Medical cu protecția datelor la adresa de e-mail: office@smartmedic.ro sau prin poștă la adresa Smart Medical.

Prezenta Politică de Confidențialitate este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele Clientului cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate

1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

La utilizarea site-ului și a platformelor online (efectuare programare, formular contact, formular programare, formular feedback, formular solicitare ofertă, platformă vizualizare rezultate online, etc);

Telefonic, atunci când dumneavoastră contactați SMART MEDICAL prin call center sau prin alt mijloc de comunicare la distanță, în vederea programărilor, solicitărilor, reclamațiilor și sugestiilor;

Chat in website, atunci când contactați SMART MEDICAL prin funcția de chat a website-ului prelucram email-ul doar la solicitarea dvs. pentru a vă transmite rezumatul conversatiei. De asemenea nu dorim sa prelucrăm alte date cu caracter personal decât cele necesare pentru a vă răspunde la solicitare.

Direct în clinica de către personalul din recepție, în vederea înregistrării;

Pe parcursul derulării serviciului medical solicitat de dumneavoastră, de către personalul medical, în vederea unei decizii optime – terapeutice și de tratament

De aceea, în funcție de momentul și scopul solicitării, tipurile de date colectate pot fi diferite, dar în mod normal în funcție de fiecare caz în parte vă putem solicita doar atunci când este strict necesar:

Cod numeric personal – CNP , nume și prenume, adresa, vârsta, înălțimea, greutatea, sex, condiții de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri/preferențe, istoric medical (diagnostice și afecțiuni in antecedente), documente medicale anterioare, documente medicale cu regim special (bilete de trimitere, scrisori medicale, rețete, etc), calitatea și cardul de asigurat, nume medic trimițător, cod parafa (pentru medicii care accesează rezultatele in platforma web), telefon mobil, e-mail, etc dar si experiență profesională, vechime în muncă, profesie, specialitate, loc de muncă (pentru serviciile de medicina muncii – controale medicale la angajare/periodice, etc)

Smart Medical, prin intermediul website-ului www.smartmedic.ro, colectează direct de la vizitatori și/sau posibili clienți date cu caracter personal, astfel încât să aibă controlul tipului de informație astfel oferită: nume, prenume, email, telefon, documente medicale.

Pe site-ul nostru web Smart Medical poate stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare.

Dasemenea, Smart Medical nu dorește să colecteze sau prelucreze date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani pe site-ul www.smartmedic.ro

2. Categorii de persoane vizate

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Smart Medical, în scopurile declarate in aceasta politica: clienții persoane fizice ai Smart Medical (actuali, foști sau potențiali) – respectiv pacienții/reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, angajații companiilor cu care exista încheiate contracte pentru prestarea unor servicii medicale, precum si angajații Smart Medical.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte. Pentru a vă putea oferi serviciile specifice activității noastre sau pentru a putea candida pentru posturile din cadrul Smart Medical, vă solicita date cu caracter personal, iar refuzul de a furniza astfel de date va determina imposibilitatea prestării acestora si, implicit, imposibilitatea ca dumneavoastră să rămâneți sau să deveniți pacientul/clientul/angajatul nostru.

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al Smart Medical, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

3.Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Smart Medical va utiliza datele cu caracter personal ale Clientului în următoarele scopuri:

3.1. Pentru prestarea serviciilor Smart Medical în beneficiu Clientului:

 1. prestarea de servicii medicale direct către client/pacient;
 2. prestarea de servicii medicale către angajați ai unei companii client;
 3. derularea activităților contractuale cu instituții publice (CAS, DSP, etc);
 4. derularea activităților contractuale cu companii private;
 5. gestionarea și prelucrarea electronică a datelor de către companiile de software care comercializează și asigură mentenanța softurilor utilizate;
 6. facturarea și încasarea valorii serviciilor medicale prestate;
 7. plata serviciilor medicale efectuate către companii cu care există o relație de subcontractare;
 8. comunicarea cu clienții prin orice mijloc de comunicare, în vederea indeplinirii obiectului unic de activitate;
 9. comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public
 10. indeplinirea obligațiilor legale incidente;
 11. activități de audit și control;
 12. relații contractuale cu cabinete/societăți de arhivare;
 13. relatii contractuale cu cabinete/societăți de avocatură;
 14. scopuri statistice si de raportare a activitatii către instituții, conform prevederilor legale.

SMART MEDICAL CLINIC SRL consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți, cu excepția celor prezentați mai jos, fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Prelucrarea datelor Clientului pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Smart Medic și Client. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

3.2. Pentru îmbunătățirea serviciilor Smart Medical:

Smart Medical își dorește în permanență să ofere Clienților cea mai bună experiență de servicii. Pentru aceasta, Smart Medical poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Clientului;

Smart Medical poate invita Clientul să completeze chestionare de satisfacție sau poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Smart Medical își întemeiază aceste activități pe interesul legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului să nu fie afectate.

Inclusiv recrutarea și selecția personalului – pentru cei care aplică pentru posturi în cadrul companiei;

3.3 Pentru marketing:

Smart Medical dorește să țină la curent Clienții și vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online cu privire la cele mai bune oferte pentru serviciile sale. În acest sens, Smart Medical poate trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail / SMS / telefonic / mobile push / webpush / chat / etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care Clientul sau vizitatorul site-ului le-a utilizat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și poate afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

 1. marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, promoții, oferte, dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor;
 2. Participare / invitare la proiecte și evenimentele organizate / derulate în cadrul companiei;
 3. Invitații / informări către reprezentanții mass-media legate de proiectele derulate in companie;
 4. Invitații / informări către autorități publice în legătură cu proiecte derulate in companie.

In cazul in care dumneavoastră sunteți de acord cu prelucrarea datelor in scop de marketing, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SMART MEDICAL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de către SMART MEDICAL în scop de marketing, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

Rețineți: contactarea dumneavoastră prin telefon, email, chat sau orice alt mijloc de comunicare, implicit cu utilizarea datelor personale furnizate de către dumneavoastră, în scopul desfășurării actului medical (pentru a vă transmite detalii privind programările, pregătirea pentru investigații, etc) nu este si nu poate fi asimilată unei acțiuni de tip marketing!

Acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scop de comunicare pentru buna desfășurare a actului medical solicitat chiar de către dumneavoastră, este parte integrantă din serviciul medical, motiv pentru care acordul dumneavoastră se considera implicit acordat!

Smart Medical pentru a pune la dispoziție informații de interes pentru Client și vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online, poate folosi anumite date cu privire la comportamentul Clientului pentru a crea un anumit profil.

Smart Medical se asigură întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale Clientului și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra Clientului și nu îl afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, Smart Medical își întemeiază comunicările de marketing pe consimțământul prealabil al Clientului.

Clientul se poate răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 1. Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la Companie; sau
 2. Contactarea Smart Medical folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, Smart Medical își bazează activitățile de marketing pe interesul legitim de promovare și dezvoltare a activității comerciale. În orice situație în care Smart Medical folosește informații cu privire la Client, pentru un interes legitim propriu, Smart Medical are grijă și ia toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului să nu fie afectate.

Cu toate acestea, Clientul poate solicita oricând Smart Medical, prin mijloacele descrise mai sus, oprirea prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului, în scop de marketing,

Smart Medical urmând să dea curs acestei cereri.

3.4 Pentru apărarea intereselor legitime ale Smart Medical:

Pot exista situații în care Smart Medical va folosi sau va transmite informații pentru a-și proteja drepturile și activitatea comercială.

Acestea pot include:

 1. Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice;
 2. Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 3. Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul legitim al Smart Medical de a-și apăra activitatea comercială, fiind înțeles că se asigură să ia toate măsurile care garantează un echilibru între interesele Smart Medical și drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului.

De asemenea, în anumite cazuri Smart Medical își întemeiază prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceasta materie.

4.Durata păstrării datelor cu caracter personal de către Companie:

În general, Smart Medical va stoca datele cu caracter personal ale Clientului, atâta timp cât acesta deține un cont în secțiunea de training sau cât este necesar pentru a duce la îndeplinire scopul pentru care Clientul/vizitatorul website-lui și-a furnizat datele personale.

Clientul poate solicita oricând ștergerea anumitor informații (Dreptul de a fi uitat) sau închiderea contului, Smart Medical urmând să dea curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, doar în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele legitime o impun.

5.Transmiterea datelor cu caracter personal ale Clientului (în UE și în afara spațiului UE):

Smart Medical nu transferă date în afara României și nici în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene. Totuși, prin partenerii săi contractuali (de exemplu laboratoare subcontractante care trimit probele biologice către parteneri proprii sau subcontractanți, datele dv personale pot părăsi teritoriul național si/sau European. În aceasta situație responsabilitatea pentru protecția acestor date revine partenerului nostru contractual, cu care exista semnat un acord in acest sens.

Conform protocolului agreat, transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

După caz, Smart Medical poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Clientului următoarelor categorii de destinatari:

 1. societăților din cadrul aceluiași grup al Smart Medical;
 2. partenerilor Smart Medical;
 3. furnizorilor de servicii de curierat;
 4. furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 5. furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 6. furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 7. societăților de asigurare;
 8. autorităților publice.

În cazul în care Smart Medical are o obligație legală sau dacă este necesar pentru a-și apăra un interes legitim, Smart Medical poate divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice și altor persoane fizice sau juridice implicate direct în procesul juridic.

Smart Medical se asigură că accesul la datele Clientului de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

6.Teritoriu:

În prezent, Smart Medical stochează datele cu caracter personal ale Clientului pe un server din teritoriului României și prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil Smart Medical să transfere anumite date cu caracter personal ale Clientului unor entități din Uniunea Europeană. Smart Medical va lua întotdeauna măsuri pentru a se asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a proteja drepturile și interesele Clientului.

Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Clientul poate contacta oricând Smart Medical, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Clientului, precum și garanțiile pe care Smart Medical le-a pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

7.Modalități de protecție a securității datelor cu caracter personal ale Clientului:

Smart Medical se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și Smart Medical le stochează pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Smart Medical depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, însă nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise de dv către site-ul aparținând Smart Medical sau prin alte mijloace.

Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

În cadrul companiei, in vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu Smart Medical vor garanta securitatea sistemelor informatice utilizate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter  personal, Smart Medical atrage atenția Clientului că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Smart Medical nu poate fi responsabilă pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul direct al Smart Medical.

8.Drepturile Clientului:

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) recunoaște Clientului o serie drepturi în legătură cu datele cu caracter personal.

Clientul poate solicita accesul la datele proprii, corectarea oricăror greșeli din fișierele Smart Medical și/sau se poate opune la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, Clientul își poate exercita dreptul de formula plângeri către Autoritățile de supraveghere competente sau a se adresa autorităților publice competente.

După caz, Clientul poate beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (Dreptul de a fi uitat), de dreptul la restricționarea prelucrării datelor și de dreptul la portabilitatea datelor.

În relația cu Smart Medical, ștergerea datelor echivalează cu ștergerea contului secțiune training (dacă există) și a adresei de email, nume, prenume și restul datele personale din baza de date de marketing / telemarketing a Smart Medical.

În concret, Drepturile vizate sunt:

 1. Accesul – confirmare prelucrare datele cu caracter personal; solicitarea unei copii a datelor prelucrate; oferirea altor informații despre datele cu caracter personal (categorii date, scopul utilizării, destinatari, transfer în străinătate, modalități de protecție, durata păstrare, drepturile Clientului, modalități apărare)
 2. Rectificarea – Clientul poate solicita Smart Medical să rectifice sau să completeze datele cu caracter personal inexacte sau incomplete; Smart Medical își rezervă dreptul să verifice exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora
 3. Ștergerea datelor – Clientul poate solicita Smart Medical să șteargă datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau Clientul și-a retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se

baza pe consimțământ); sau Clientul dă curs unui drept legal de a se opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau Smart Medical îi revine o obligație legală în acest sens. Smart Medical nu are obligația de a se conforma solicitării Clientului de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Smart Medical recomandă Clientului ca înainte de exercitarea acestui drept să salveze toate informațiile aferente, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului de training, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

 1. Restricționarea prelucrării datelor – Clientul poate solicita Smart Medical să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea rectificarea), pentru a permite Smart Medical să verifice acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar Clientul nu dorește ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Clientul are nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau Clientul și-a exercitat dreptul de a se opune, iar verificarea dacă drepturile Smart Medical prevalează este în desfășurare. Smart Medical poate continua să folosească datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: Smart Medical are consimțământul Clientului; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile Smart Medical sau ale altei persoane fizice sau juridice.
 2. Portabilitatea datelor – Clientul poate solicita Smart Medical să furnizeze datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul Clientului sau pe încheierea sau executarea unui contract cu Clientul; și prelucrarea se face prin mijloace automate.
 3. Opoziția – Clientul poate opune în orice moment Smart Medical, din motive legate de situația particulară în care s-ar afla Clientul, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim al Smart Medical, în cazul în care Clientul consideră că drepturile și libertățile fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, Clientul se poate opune oricând prelucrării datelor în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care Smart Medical va înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
 4. Luarea de decizii automate – Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: Smart Medical îi este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Clientul; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Clientului; sau se bazează pe consimțământul explicit al Clientului.
 5. Plângeri – Clientul are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a vă afecta dreptul Clientului de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, Smart Medical recomandă Clientului să i se adreseze în prealabil pentru a depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Pentru exercitarea acestor drepturi de către Client, acesta poate contacta Smart Medical, folosind detaliile de contact expuse mai sus.

În acest sens, Clientul va ține cont de:

 1. Transmiterea cererilor folosind adresa de e-mail aferenta Clientului; în caz contrar, Smart Medical își rezervă dreptul de a verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității solicitantului;
 2. Smart Medical își propune să răspundă la orice solicitări valide în termen de maxim o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă Clientul a înaintat mai multe solicitări, caz în care răspunsul va fi expedita Clientului în termen de maxim doua luni; Smart Medical își rezervă dreptul de a înainta solicitări suplimentare Clientului pentru înțelegerea corectă a solicitării;
 3. Smart Medical nu trebuie să respecte o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. În relația cu Smart Medical, informațiile caracter personal ale Clientului sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră nu este posibilă în cazul în care acestea sunt prelucrate în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim!

Smart Medical – prin obiectul sau unic de activitate – prestare servicii medicale, are obligația legala de a va solicita date cu caracter personal (in scopuri precum identificare, încadrarea rezultatelor analizelor medicale, anamneza, decizii terapeutice, eliberare documente cu regim special – rețete, bilete de trimitere, fise medicale, scrisori medicale, adeverințe, etc, raportare către instituții publice, scop statistic, relații contractuale, relații de munca, etc).

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date echivalează cu imposibilitatea continuării parteneriatului dintre noi si dumneavoastră, respectiv imposibilitatea de a va presta serviciile solicitate, de a încheia/derula un contract comercial, de prestări servicii, sau un contract de munca. 

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor dv cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate de către SC SMART MEDICAL CLINIC SRL, pe durata de timp prevăzută în legislația in vigoare si/sau in procedurile interne, după care vor fi distruse.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv repetitiv, Smart Medical poate să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau pentru luarea măsurilor solicitate, sau să refuze să dea curs cererii dumneavoastră.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Modul de exercitare a drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul SMART MEDICAL CLINIC SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: dataprotection@smartmedic.ro sau office@smartmedic.ro sau la următoarea adresă de corespondență: SMART MEDICAL CLINIC SRL SRL Alexandria, str Dunarii 151A, cod postal 150065.

Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către SMART MEDICAL CLINIC SRL, puteți să trimiteți o solicitare la dataprotection@smartmedic.ro sau office@smartmedic.ro.

SMART MEDICAL CLINIC SRL poate, dacă este cazul, să va solicite, in calitate de persoana vizata, să puneți la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea dumneavoastră.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

9. Cookie-uri

Pentru menținerea website-ului Smart Medical și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, Smart Medical utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de „cookie-uri”, fișiere temporare sau permanente, care pot ajuta Clientul să caute și să găsească rezultate relevante pentru acesta. Scopul utilizării Cookie-urilor este de a îmbunătăți utilizarea website-ului.

În acest sens, Smart Medical folosește:

 • Cookie-uri strict necesare: pentru a asigura că siteul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
 • Cookie-uri funcționale: ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile Clientului.
 • Cookie-uri de performanţă: pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul web al Societati şi pentru a masura performanţă acesteia.
 • Cookie-uri de re-direcționare: pentru a ajuta Smart Medical să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja serviciile Smart Medical.
 • Plug-in-uri de social media: pentru a conecta Clientul la canalele de social media. Cookie-urile stocate pe calculatorul Clientului pot fi accesate atunci când vizitează website-ul Smart Medical sau deschide un email pe care Smart Medical îl trimite Clientului.

Clientul poate să şteargă cookie-urile care sunt deja în calculatorul acestuia, consultând instrucţiunile browserului.

Smart Medical prelucrează cookie-uri numai cu acordul Clientului. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, acesta poate efectua setările adecvate în browser-ul propriu. Unele din caracteristicile website-ului Smart Medical nu pot funcționa fără cookie-uri. Cerând acest acord, Smart Medical va prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre Client vor fi prelucrate și îl va informa despre drepturile sale.

10.Intrarea în vigoare și modificarea Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate va intra în vigoare la data de 10.08.2021. Smart Medical poate revizui Politica de confidențialitate şi îl va înștiința și pe Client cu privire la orice actualizări pe această pagină web.

11. Concluzii

Prin citirea prezentelor prevederi, considerăm că înțelegeți ca trebuie sa ne furnizați date personale în următoarele situații și scopuri:

 1. accesarea serviciilor medicale prestate de catre SMART MEDICAL;
 2. în calitate de angajați ai Smart Medical;
 3. în cazul relațiilor contractuale dintre compania dumneavoastră și Smart Medical;
 4. pentru derularea activităților comerciale/contractuale;
 5. participarea dumneavoastră la procesul de recrutare/selecție;
 6. completare de formulare prin bifarea unor casete dedicate pe website-urile www.smartmedic.ro

Astfel încât considerăm că dumneavoastră ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștință, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile specificate în prezentul document, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către Smart Medical constituie elemente obligatorii pentru accesarea serviciilor medicale, derularea activităților contractuale, precum și pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selecție.