Politica de confidențialitate 2018

Începând cu data de 25 mai 2018 intra în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care va fi aplicat în legislația tuturor statelor Uniunii Europene.

Cunoscut și sub numele GDPR (General Data Protection Regulation), regulamentul întărește vechea legislație și o uniformizează la nivelul țărilor din UE.

SMART MEDICAL CLINIC SRL este persoană juridică cu sediul în Romania, judet Teleorman, Alexandria, str. Dunarii 222, tel: (0247) 310.953, email: office@smartmedic.ro, website: https://www.smartmedic.ro/, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J34/343/2001, cod unic de înregistrare 14363162.

SMART MEDICAL CLINIC SRL este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 12171.

SMART MEDICAL CLINIC SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Desi SMART MEDICAL CLINIC SRL cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, acest acord nu este întotdeauna necesar, conform legii. În astfel de situaţii, SMART MEDICAL CLINIC SRL poate alege sa utilizeze alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul sau legitim.

Prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, procesarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct firmei noastre (primite de la dumneavoastră în calitate de persoană vizată) precum și utilizarea datelor cu caracter personal culese de catre SMART MEDICAL CLINIC SRL din diverse surse publice în scopul furnizării serviciilor pe care le oferim conform obiectului nostru de activitate. SMART MEDICAL CLINIC SRL prelucreaza și date primite indirect, cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate direct numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, personal si/sau telefonic, sau printr-unul din formularele on-line accesat de dv pe site-ul companiei, respectiv formularul de contact online, formular programare, prin abonarea la newslettere (daca ați optat să primiți newslettere), formular de feedback, logare pe platforma web in vederea vizualizarii rezultatelor, formular in vederea angajarii in cadrul companiei, sau orice alt tip de formular, în funcție de specificul acestuia.

Utilizarea site-ului SMART MEDICAL CLINIC SRL de către dumneavoastră se supune prezentei Politici de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu caracter personal publicata pe acest site.

Dacă NU sunteţi de acord cu oricare dintre prevederile acestei politici, va rugam sa NU utilizaţi site-ul, sa NU ne furnizaţi datele dvs. personale si sa renuntati la intentia de a deveni pacientul nostru, deoarece obiectul nostru de activitate, respectiv furnizarea de sevicii medicale catre dv, este condiţionata de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

Tipuri de date pe care le prelucrăm

Datele personale vă pot fi solicitate:

1. la utilizarea site-ului și a platformelor online (efectuare programare, formular contact, formular programare, formular feedback, formular solicitare ofertă, platformă vizualizare rezultate online, etc)

2. telefonic, atunci când dumneavoatră contactați SMART MEDICAL CLINIC SRL prin call center sau prin alt mijloc de comunicare la distanță, în vederea programarilor, solicitărilor, reclamațiilor și sugestiilor

3. direct în clinica de către personalul din recepție, în vederea înregistrării

4. pe parcursul derulării serviciului medical solicitat de dumneavoatră, de către personalul medical, în vederea unei decizii optime – terapeutice și de tratament

De aceea, în funcție de momentul și scopul solicitării, tipurile de date colectate pot fi diferite.

Cod numeric personal – CNP , nume și prenume, adresa, vârsta, înălţimea, greutatea, sex, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri/preferinţe, istoric medical (diagnostice si afectiuni in antecedente), documente medicale anterioare, documente medicale cu regim special (bilete de trimitere, scrisori medicale, retete, etc), calitatea si cardul de asigurat, nume medic trimitator, cod parafa (pentru medicii care acceseaza rezultatele in platforma web), telefon mobil, e-mail,, etc dar si experiență profesională, vechime în muncă, profesie, specialitate, loc de muncă (pentru serviciile de medicina muncii – controale medicale la angajare/periodice, etc)

Categorii de persoane vizate

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SMART MEDICAL CLINIC SRL, în scopurile declarate in aceasta politica: clienții persoane fizice ai SMART MEDICAL CLINIC SRL (actuali, foști sau potențiali) – respectiv pacientii/reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, angajatii companiilor cu care exista incheiate contracte pentru prestarea unor servicii medicale, precum si angajatii companiei SMART MEDICAL CLINIC SRL.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte. Pentru a vă putea oferi serviciile specifice activității noastre sau pentru a putea candida pentru posturile din cadrul companiei, SMART MEDICAL CLINIC SRL vă solicita date cu caracter personal , iar refuzul de a furniza astfel de date va determina imposibilitatea prestarii acestora si, implicit, imposibilitatea ca dv sa ramaneti sau sa deveniti pacientul/clientul/angajatul nostru.

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al SMART MEDICAL CLINIC SRL, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Scopurile colectarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

SMART MEDICAL CLINIC SRL este o companie privată, ce are ca OBIECT UNIC de activitate prestarea serviciilor medicale.

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

1. prestarea de servicii medicale direct către client/pacient

2. prestarea de servicii medicale către angajați ai unei companii client

3. derularea activităților contractuale cu instituții publice (CAS, DSP, etc)

4. derularea activităților contractuale cu companii private

5. gestionarea și prelucrarea electronică a datelor de către companiile de software care comercializează și asigură mentenanța softurilor utilizate;

6. facturarea și încasarea valorii serviciilor medicale prestate

7. plata serviciilor medicale efectuate către companii cu care există o relație de subcontractare

8. comunicarea cu clienții prin orice mijloc de comunicare, în vederea indeplinirii obiectului unic de activitate

9. comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public

10. indeplinirea obligațiilor legale incidente

11. activități de audit și control

12. relații contractuale cu cabinete/societăți de arhivare

13. relatii contractuale cu cabinete/societăți de avocatură

14. scopuri statistice si de raportare a activitatii către instituții, conform prevederilor legale;

15. recrutarea și selecția personalului – pentru cei care aplică pentru posturi în cadrul companiei

16. marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, promotii, oferte, dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor;

17. Participare/ invitare la proiecte și evenimentele organizate / derulate în cadrul companiei

18. Invitașii/informări către reprezentanții mass-media legate de proiectele derulate in companie

19. Invitații/informări către autorități publice în legătură cu proiecte derulate in companie

SMART MEDICAL CLINIC SRL consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți, cu excepția celor prezentați mai jos, fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SMART MEDICAL CLINIC SRL poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal, in baza unui temei legal si a relatiilor contractuale existente, către următoarele categorii de destinatari:

1. persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali

2. reprezentanţii SMART MEDICAL CLINIC SRL

3. partenerii contractuali cum ar fi, laboratoare/clinici/cabinete partenerei, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești, furnizorii de servicii şi bunuri, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de SMART MEDICAL CLINIC SRL si în scop promoțional (marketing), doar cu consimțământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dumneavoastră stabilite de legislație și specificate în prezentul document.

In cazul in care dv sunteti de acord cu prelucrarea datelor in scop de marketing, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SMART MEDICAL CLINIC SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter persoanal să înceteze a mai fi prelucrate de catre SMART MEDICAL CLINIC SRL în scop de marketing, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricarei prelucrări de date din partea noastră.

Retineti: contactarea dvs prin telefon, email sau orice alt mijloc de comunicare, implicit cu utilizarea datelor personale furnizate de catre dvs, in scopul desfasurarii actului medical (pentru a va transmite detalii privind programarile, pregatirea pentru investigatii, etc) nu este si nu poate fi asimilata unuei actiuni de tip marketing!

Acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scop de comunicare pentru buna desfasurare a actului medical solicitat chiar de catre dvs, este parte integranta din serviciul medical, motiv pentru care acordul dvs se considera implicit acordat!

Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

SMART MEDICAL CLINIC SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, insa nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise de dv către site-ul aparținând SMART MEDICAL CLINIC SRL sau prin alte mijloace.

Orice transmisie de date, prin mijloace directe sau indirecte, dinspre dv catre noi, se face pe riscul dumneavoastră.

Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

În cadrul companiei, in vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu SMART MEDICAL CLINIC SRL vor garanta securitatea sistemelor informatice utilizate.

Transferul de date personale in UE si în afara spațiului UE

SC SMART MEDICAL CLINIC SRL nu transfera date in afara Romaniei si nici în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene. Totusi, prin partenerii sai contractuali (de exemplu laboratoare subcontractante care trimit probele biologice catre parteneri proprii sau subcontractanti, datele dv personale pot parasi teritoriul national si/sau European. In aceasta situatie responsabilitatea pentru protectia acestor date revine partenerului nostru contractual, cu care exista semnat un acord in acest sens.

Conform protocolului agreat, transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Drepturile dv privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In relația cu SMART MEDICAL CLINIC SRL, dv beneficiați de următoarele drepturi:

1. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate, în conformitate cu cerinţele legale

2. dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare

3. dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea datelor sau transformarea acestora in date anonime, dacă o asemenea solicitare nu se dovedeşte imposibilă sau nu contravine legislatiei sau unui interes legitim care ar putea fi lezat;

4. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele personale sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.

5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;

6. dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7. dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege

8. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

9. dreptul de a va retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;

10. Retineti ca, in cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, SMART MEDICAL CLINIC , nu va mai putea sa va trimita mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, SMART MEDICAL CLINIC va putea să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale, executarea contractelor sau interesul legitim (de ex., pentru îmbunătatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

11. dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) cu conditia neincalcarii prevederilor legale colaterale(prevederi de arhivare, prevederi fiscale, prevederi de raportare a serviciilor decontate, prevederi de furnizare a dateor in scop statistic, etc);

Retineti ca stergerea datelor dvs nu este posibila in cazul in care acestea sunt prelucrate în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim!

SMART MEDICAL CLINIC – prin obiectul sau unic de activitate – prestare servicii medicale, are obligatia legala de a va solicita date cu caracter personal (in scopuri precum identificare, incadrarea rezultatelor analizelor medicale, anamneza, decizii terapeutice, eliberare documente cu regim special – retete, bilete de trimitere, fise medicale, scrisori medicale, adeverinte, etc, raportare catre institutii publice, scop statistic, relatii contractuale, relatii de munca, etc).

Refuzul dvs de a ne furniza aceste date echivaleaza cu imposibilitatea continuarii parteneriatului dintre noi si dv, respectiv imposibilitatea de a va presta serviciile solicitate, de a incheia/derula un contract comercial, de prestari servicii, sau un contract de munca.

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor dv cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate de către SC SMART MEDICAL CLINIC SRL, pe durata de timp prevăzută în legislatia in vigoare si/sau in procedurile interne, dupa care vor fi distruse.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC SMART MEDICAL CLINIC SRL constituie elemente obligatorii pentru accesarea serviciilor medicale, derularea activităților contractuale, precum și pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selecție.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv repetitiv, SC SMART MEDICAL CLINIC SRL poate să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau pentu luarea măsurilor solicitate, sau să refuze să dea curs cererii dv.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Modul de exercitare a drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul SMART MEDICAL CLINIC SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: dataprotection@smartmedic.ro sau office@smartmedic.ro sau la urmatoarea adresă de corespondență: SMART MEDICAL CLINIC SRL SRL Alexandria, str Dunarii 151A, cod postal 150065.

Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de catre SMART MEDICAL CLINIC SRL, puteti să trimiteți o solicitare la dataprotection@smartmedic.ro sau office@smartmedic.ro.

SMART MEDICAL CLINIC SRL poate, dacă este cazul, să va solicite, in calitate de persoana vizata, să puneti la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea dv.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

CONCLUZII

Prin citirea prezentelor prevederi, consideram ca intelegeti ca trebuie sa ne furnizati date personale in urmatoarele situatii si scopuri:

1. accesarea serviciilor medicale prestate de catre SMART MEDICAL CLINIC SRL

2. in calitate de angajati ai SMART MEDICAL CLINIC SRL

3. în cazul relatiilor contractuale dintre compania dv si SMART MEDICAL CLINIC SRL

4. pentru derularea activităților comerciale/contractuale

5. participarea dvs. la procesul de recrutare/selecție

6. prin bifarea unor casete dedicate pe website-urile companiei

Astfel încât considerăm că dumneavoastră ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștință, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile specificate în prezentul document, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

Smart Medical poate actualiza in orice moment prezenta Politică privind confidențialitatea, caz în care vom informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului, privind modificarile aduse, înainte ca acestea să devină aplicabile.