banda Rezultate online Programari onlinePOLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Medicina de nota 10 (zece) !


Începând cu data de 25 mai 2018 intra în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care va fi aplicat în legislația tuturor statelor Uniunii Europene.

Cunoscut și sub numele GDPR (General Data Protection Regulation), regulamentul întărește vechea legislație și o uniformizează la nivelul țărilor din UE.

SMART MEDICAL CLINIC SRL este persoană juridică cu sediul în Romania, judet Teleorman, Alexandria, str. Dunarii 222, tel: (0247) 310.953, email: office@smartmedic.ro, website: https://www.smartmedic.ro/, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J34/343/2001, cod unic de înregistrare 14363162.

SMART MEDICAL CLINIC SRL este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 12171.

SMART MEDICAL CLINIC SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Desi SMART MEDICAL CLINIC SRL cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, acest acord nu este întotdeauna necesar, conform legii. În astfel de situaţii, SMART MEDICAL CLINIC SRL poate alege sa utilizeze alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul sau legitim.

Prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, procesarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct firmei noastre (primite de la dumneavoastră în calitate de persoană vizată) precum și utilizarea datelor cu caracter personal culese de catre SMART MEDICAL CLINIC SRL din diverse surse publice în scopul furnizării serviciilor pe care le oferim conform obiectului nostru de activitate. SMART MEDICAL CLINIC SRL prelucreaza și date primite indirect, cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate direct numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, personal si/sau telefonic, sau printr-unul din formularele on-line accesat de dv pe site-ul companiei, respectiv formularul de contact online, formular programare, prin abonarea la newslettere (daca ați optat să primiți newslettere), formular de feedback, logare pe platforma web in vederea vizualizarii rezultatelor, formular in vederea angajarii in cadrul companiei, sau orice alt tip de formular, în funcție de specificul acestuia.

Utilizarea site-ului SMART MEDICAL CLINIC SRL de către dumneavoastră se supune prezentei Politici de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu caracter personal publicata pe acest site.

Dacă NU sunteţi de acord cu oricare dintre prevederile acestei politici, va rugam sa NU utilizaţi site-ul, sa NU ne furnizaţi datele dvs. personale si sa renuntati la intentia de a deveni pacientul nostru, deoarece obiectul nostru de activitate, respectiv furnizarea de sevicii medicale catre dv, este condiţionata de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

Tipuri de date pe care le prelucrăm

Datele personale vă pot fi solicitate:

De aceea, în funcție de momentul și scopul solicitării, tipurile de date colectate pot fi diferite.

Cod numeric personal - CNP , nume și prenume, adresa, vârsta, înălţimea, greutatea, sex, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri/preferinţe, istoric medical (diagnostice si afectiuni in antecedente), documente medicale anterioare, documente medicale cu regim special (bilete de trimitere, scrisori medicale, retete, etc), calitatea si cardul de asigurat, nume medic trimitator, cod parafa (pentru medicii care acceseaza rezultatele in platforma web), telefon mobil, e-mail,, etc dar si experiență profesională, vechime în muncă, profesie, specialitate, loc de muncă (pentru serviciile de medicina muncii – controale medicale la angajare/periodice, etc)

Categorii de persoane vizate

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SMART MEDICAL CLINIC SRL, în scopurile declarate in aceasta politica: clienții persoane fizice ai SMART MEDICAL CLINIC SRL (actuali, foști sau potențiali) - respectiv pacientii/reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, angajatii companiilor cu care exista incheiate contracte pentru prestarea unor servicii medicale, precum si angajatii companiei SMART MEDICAL CLINIC SRL.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte. Pentru a vă putea oferi serviciile specifice activității noastre sau pentru a putea candida pentru posturile din cadrul companiei, SMART MEDICAL CLINIC SRL vă solicita date cu caracter personal , iar refuzul de a furniza astfel de date va determina imposibilitatea prestarii acestora si, implicit, imposibilitatea ca dv sa ramaneti sau sa deveniti pacientul/clientul/angajatul nostru.

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al SMART MEDICAL CLINIC SRL, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Scopurile colectarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

SMART MEDICAL CLINIC SRL este o companie privată, ce are ca OBIECT UNIC de activitate prestarea serviciilor medicale.

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

SMART MEDICAL CLINIC SRL consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți, cu excepția celor prezentați mai jos, fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SMART MEDICAL CLINIC SRL poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal, in baza unui temei legal si a relatiilor contractuale existente, către următoarele categorii de destinatari:

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de SMART MEDICAL CLINIC SRL si în scop promoțional (marketing), doar cu consimțământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dumneavoastră stabilite de legislație și specificate în prezentul document.

In cazul in care dv sunteti de acord cu prelucrarea datelor in scop de marketing, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SMART MEDICAL CLINIC SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter persoanal să înceteze a mai fi prelucrate de catre SMART MEDICAL CLINIC SRL în scop de marketing, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricarei prelucrări de date din partea noastră.

Retineti: contactarea dvs prin telefon, email sau orice alt mijloc de comunicare, implicit cu utilizarea datelor personale furnizate de catre dvs, in scopul desfasurarii actului medical (pentru a va transmite detalii privind programarile, pregatirea pentru investigatii, etc) nu este si nu poate fi asimilata unuei actiuni de tip marketing!

Acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scop de comunicare pentru buna desfasurare a actului medical solicitat chiar de catre dvs, este parte integranta din serviciul medical, motiv pentru care acordul dvs se considera implicit acordat!

Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

SMART MEDICAL CLINIC SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, insa nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise de dv către site-ul aparținând SMART MEDICAL CLINIC SRL sau prin alte mijloace.

Orice transmisie de date, prin mijloace directe sau indirecte, dinspre dv catre noi, se face pe riscul dumneavoastră.

Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

În cadrul companiei, in vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu SMART MEDICAL CLINIC SRL vor garanta securitatea sistemelor informatice utilizate.

Transferul de date personale in UE si în afara spațiului UE

SC SMART MEDICCAL CLINIC SRL nu transfera date in afara Romaniei si nici în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene. Totusi, prin partenerii sai contractuali (de exemplu laboratoare subcontractante care trimit probele biologice catre parteneri proprii sau subcontractanti, datele dv personale pot parasi teritoriul national si/sau European. In aceasta situatie responsabilitatea pentru protectia acestor date revine partenerului nostru contractual, cu care exista semnat un acord in acest sens.

Conform protocolului agreat, transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Drepturile dv privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In relația cu SMART MEDICAL CLINIC SRL, dv beneficiați de următoarele drepturi:

Retineti ca stergerea datelor dvs nu este posibila in cazul in care acestea sunt prelucrate în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim!

SMART MEDICAL CLINIC – prin obiectul sau unic de activitate – prestare servicii medicale, are obligatia legala de a va solicita date cu caracter personal (in scopuri precum identificare, incadrarea rezultatelor analizelor medicale, anamneza, decizii terapeutice, eliberare documente cu regim special – retete, bilete de trimitere, fise medicale, scrisori medicale, adeverinte, etc, raportare catre institutii publice, scop statistic, relatii contractuale, relatii de munca, etc).

Refuzul dvs de a ne furniza aceste date echivaleaza cu imposibilitatea continuarii parteneriatului dintre noi si dv, respectiv imposibilitatea de a va presta serviciile solicitate, de a incheia/derula un contract comercial, de prestari servicii, sau un contract de munca.

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor dv cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate de către SC SMART MEDICAL CLINIC SRL, pe durata de timp prevăzută în legislatia in vigoare si/sau in procedurile interne, dupa care vor fi distruse.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC SMART MEDICAL CLINIC SRL constituie elemente obligatorii pentru accesarea serviciilor medicale, derularea activităților contractuale, precum și pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selecție.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv repetitiv, SC SMART MEDICAL CLINIC SRL poate să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau pentu luarea măsurilor solicitate, sau să refuze să dea curs cererii dv.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Modul de exercitare a drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul SMART MEDICAL CLINIC SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: dataprotection@smartmedic.ro sau office@smartmedic.ro sau la urmatoarea adresă de corespondență: SMART MEDICAL CLINIC SRL SRL Alexandria, str Dunarii 151A, cod postal 150065.

Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de catre SMART MEDICAL CLINIC SRL, puteti să trimiteți o solicitare la dataprotection@smartmedic.ro sau office@smartmedic.ro.

SMART MEDICAL CLINIC SRL poate, dacă este cazul, să va solicite, in calitate de persoana vizata, să puneti la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea dv.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

CONCLUZII

Prin citirea prezentelor prevederi, consideram ca intelegeti ca trebuie sa ne furnizati date personale in urmatoarele situatii si scopuri:

Astfel incat consideram ca dumneavoastră ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștință, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile specificate în prezentul document, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

Smart Medical poate actualiza in orice moment prezenta Politică privind confidențialitatea, caz în care vom informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului, privind modificarile aduse, înainte ca acestea să devină aplicabile.